Expertise

Expertise

Onze methodes zijn heel uiteenlopend: deze worden zorgvuldig uitgekozen en aangepast aan de specifieke doelstellingen van de projecten die u ons toevertrouwt.

Onze verschillende opdrachten zijn ontworpen om een zo groot mogelijke impact te creëren:

Voor: evaluatie van de huidige situatie van de deelnemers, perceptie van de medewerkers, voorbereidend werk, casestudies,...

Tijdens: de situatie schetsen en analyseren, autodiagnose en analyse

Na: coaching om de resultaten te ontwikkelen en bereiken, evaluatie van de te verbeteren situatie, nieuwe perceptie van de medewerkers, e-learning met het oog op duurzaamheid.

We kunnen rekenen op een netwerk van nationale en internationale consultants en wetenschappelijke medewerkers.

      

Advies & ondersteuning

Samen bekijken we de huidige positieve punten – door die opnieuw in hun context te plaatsen – en we gaan op zoek naar de beste manier van werken. Daarna bepalen we samen de reikwijdte en de doelstellingen van onze opdrachten.

Aan de hand van concrete en gecertificeerde instrumenten stellen we samen met u het ideale scenario op nadat we u een grondige beschrijving en documentatie hebben gegeven van de geplande verbeteringen:

 • Bepaling van de missie, de visie en de waarden van de onderneming of groep
 • Planning en Change Management
 • Functieprofielen en management aan de hand van doelstellingen (MBO)
 • Competency model and management
 • Individueel of collectief feedbacksysteem in 180° of 360° 
 • Evaluatie, observatie en voortgangsvergadering
 • Advies, suggesties, ontwerp en verbetering van de strategie voor de ontwikkeling van medewerkers

      

Coaching & Facilitating

Coaching: onze methode van de “6 focus”, ontwikkeld door M&A en gebaseerd op aangepaste ervaringen, bepaalt duidelijk het “HOE” en “WANNEER” van de collectieve en individuele ontwikkeling om dit dan te integreren in het opleidingsproces.

Voor elke coaching wordt een volledige en gestructureerde methode in 4 fases gevolgd om de ontwikkeling en het succes van de deelnemers te maximaliseren.

Mailleux & Associates is heel fier om in Europa de oplossing Coaching.com te mogen voorstellen. Coaching.com biedt de deelnemers een uniek internationale webplatform:

 • Duidelijk afgebakende doelstellingen om te kunnen werken aan de essentiële te verbeteren punten.
 • Een continue kennis van de doelstellingen, de genomen beslissingen, de uitvoeringsplannen, agenda's, vooruitgang, nota's,...
 • De mogelijkheid om altijd en overal opleidingen te volgen
 • Extra tools, concrete tips en trucs

Facilitating: ons facilitatingproces omvat opleidingsmodules en specifieke coachingmodellen gebaseerd op onze ervaring en knowhow. Met deze doeltreffende service kunnen onze klanten zich verbeteren, de werking stroomlijnen van beheerscomités, werkgroepen, vergaderingen of andere groepen die op een subtiele en productieve manier een specifiek doel nastreven.

      

Opleiding & Animatie

We passen onze opleidings- en activiteitenprogramma's altijd aan; we houden rekening met de specifieke situatie in uw sector en schikken ons naar uw bedrijfscultuur als we u onze instrumenten en concepten voorstellen zodat we dezelfde taal spreken.

Onze opleidingsmethodes houden rekening met de bedenktijd van de deelnemers en het vereiste niveau van interactie tussen de deelnemers en de opleider om de doelstellingen van de opleiding te bereiken.

Bij onze verschillende opdrachten laten we ruimte voor de diverse diagnoses en evaluatie-instrumenten waarmee u bepaalde domeinen kunt analyseren, zoals de prestaties, de productiviteit, de beheerspraktijken, de communicatie tussen werknemers en werkgevers, stressmanagement en conflictbeheer:

 • Gedragsanalyse van de Leader II (Leader Behavior Analysis II)
 • Feedback over uw kennis en kwalificaties inzake Leadership (Feedback on your Leadership Knowledge and Skills) FOLKS
 • Analyse van de ontwikkelingsniveaus van het team (Team Development Stages Analysis)
 • Diagnose-instrument van de teamprestaties (Team Performance Diagnosing tool)
 • Profil Disc
 • Typologie MBTI
 • Conflictbeheermethode van Thomas Killman
 • Enquête naar de teamspirit van Parker

abbotallianzdieterenmarssanofi aventisschottsiemenstoyota