Diensten

Leadership & Change Management

Deze workshop richt zich tot alle medewerkers belast met de omkadering en invoering van een verandering in hun onderneming. Ook wie fungeert als aanspreekpersoon voor de verandering of verplicht wordt deze te ondergaan of door te voeren, kan deze opleiding volgen.

Om de veranderingen gemakkelijker ingang te doen vinden en daarbij actieve medewerking te verkrijgen van uw omgeving, maakt u tijdens deze workshop kennis met de volgende 4 veranderniveaus: informatie, houding, individueel gedrag en groepsgedrag. Om een bedrijfsverandering duurzaam en doelgericht te implementeren, is het van cruciaal belang deze 4 niveaus stapsgewijs te doorlopen.

Via het niveau van het individueel gedrag verneemt u hoe u kunt gebruikmaken van de 7 veranderingsdynamieken en welke de 7 strategie├źn zijn om deze bij te sturen.

Door het teamgedrag te analyseren, leert u de algemene overtuigingen ten aanzien van verandering kennen.

U leert tevens de 6 bezorgdheidsniveaus van uw medewerkers op een adequate manier screenen, de symptomen ervan herkennen en anticiperen op hun vragen. Deze 6 bezorgdheidsniveaus kunnen effectief vooraf worden omschreven omdat ze zich in een bepaalde volgorde voordoen. Wanneer u inspeelt op de bezorgdheden van uw medewerkers, zal dit hen geruststellen en neemt hun verzet tegen veranderingen af. Hierdoor kunnen ze op basis van hun competenties en hun herwonnen energie actief meewerken aan het veranderproces.

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met : +32 (0)2 675 53 94

abbotallianzdieterenmarssanofi aventisschottsiemenstoyota