Nieuws

Up close & personal met je team? De tool kit van een remote teammanager

20 mrt 2019

Klanten en partners wereldwijd bereiken? Piece of cake vandaag de dag! Je haalt ook steeds meer internationale experten aan boord, want het is perfect mogelijk om mensen vanuit verschillende landen gelijktijdig aan eenzelfde project te laten werken. Alleen is het aansturen van zo’n internationaal team best nog een uitdaging voor de teammanager.

Daarbij komt ook de vernieuwde rol van de leidinggevende. Want die is al lang niet meer de ongenaakbare dictator in zijn of haar ivoren toren. De manager van vandaag bewijst zijn value iedere dag opnieuw en staat middenin zijn team. Hij is de slimme katalysator die zijn mensen monitort en hun attitude, motivatie, zelfvertrouwen en/of skills naar een hoger niveau tilt.

Maar hoe pak je het dan efficiënt aan, indien je moet managen over de grenzen heen?

Organiseer jezelf en je team

Een eerste uitdaging van een remote manager is eerder van praktische aard. Want je botst vrij letterlijk op de tijdsgrenzen van je medewerkers. Als iedereen werkt in een andere tijdszone, dan vereist dat van de manager best wel enige organisatie om een teammeeting te organiseren. En het is toch altijd een beetje langer wachten op een antwoord van de andere kant van de wereld.

Ondanks een vlugge internetverbinding, verloopt de communicatie hier dus ironisch genoeg trager. Als manager dien je dit in te calculeren en goed op te volgen. Het komt erop aan jezelf en je team optimaal te organiseren. Agenda’s delen en projectmanagement software vormen de absolute basis van een vlotte internationale samenwerking.

Keep it up close & personal

Bij remote management communiceer je met je team heel vaak via mail. Maar daarbij gaat natuurlijk een belangrijk stuk van de boodschap verloren: je lichaamstaal. We pikken enorm veel op uit een oogopslag, een gebaar, een gelaatsuitdrukking. Ken je je medewerkers wel voldoende om te weten hoe ze zich voelen? Wanneer ze net wel of net niet optimaal functioneren?

Daarom: ook al ben je fysiek niet bij elkaar, hou de communicatielijnen zoveel mogelijk open. Werk met video calls aan een persoonlijke band. Je hoeft niet per se boezemvrienden te worden, maar vraag wel frequent hoe het gaat, hoe de zaken vorderen. En laat ook zeker weten wanneer je niet bereikbaar bent voor je mensen.

Het blijft daarenboven echt wel aan te bevelen om voor bepaalde gelegenheden af en toe een “ live –meeting” te organiseren.  Niets boven die momenten waar je niet enkel je collega maar ook de persoon achter die collega iets of wat beter kan leren kennen.

Excelleer met een Team Charter

Met een goede organisatie en communicatie kom je al een heel eind. Maar zolang jouw mensen niet op eenzelfde golflengte zitten, kan jouw team nooit echt excelleren. Daarom is een goed opgesteld Team Charter al even cruciaal.

Zo’n Team Charter legt heel concrete en duidelijke afspraken vast die door iedereen worden aanvaard. Het hoeft geen centimeters dikke turf te zijn, maar bevat wel belangrijke topics zoals:

-        Wat is onze visie? Waarom doen we wat we doen?

-        Wat zijn de prioriteiten in ons team ?

-        Wie doet nu precies wat in het team ?

-        Hoe werken we samen? “ rules of our game”

-        Hoe geven we feedback aan elkaar ?

-        Hoe organiseren wij onze meetings en onz communicatie ?

Belangrijk is vooral dat het voltallige team zijn eigen Charter opstelt. Want uiteindelijk is het doel de beste versie van zichzelf te worden. Dat kan pas als elk teamlid de afspraken kent en respecteert. Zo komt er verbinding en toewijding. Bovendien is een Team Charter nooit af. Het wordt regelmatig herzien en gefinetuned, zeker na een verandering of interne verschuivingen.

Elk Team zijn Charter!

Zijn jouw mensen al vertrouwd met Charters? Deze tool hoort in feite het fundament van elk team te zijn, en al zeker voor mensen die internationaal samenwerken. De meeting waarin het Team Charter wordt opgesteld vormt daarbij een waardevolle oefening.

Want je mensen denken bewust samen na over hoe de zaken moeten lopen, wat goed is en wat beter kan. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor de teammanager, die fungeert als moderator/katalysator. Maar dat is weer voer voor een andere blog.

Meer weten hierover? Bij Mailleux & Associates hebben we 25 jaar ervaring met multinationals op 4 continenten in 44 landen.  Op vlak van remote management en het opstellen van Team Charters hebben we alvast de nodige ervaring ! Contacteer ons dus gerust voor meer informatie of referenties !

abbotallianzdieterenmarssanofi aventisschottsiemenstoyota